Έρευνα για τα στεροειδή και άλλα φάρμακα που ενισχύουν την εμφάνιση και την απόδοση (APEDs).Πώς ελέγχονται τα αναβολικά στεροειδή σε αθλητές;

Αν και οι μη αθλητές της άρσης βαρών ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της κατάχρησης αναβολικών στεροειδών, η περιστασιακή χρήση στεροειδών από επαγγελματίες και ολυμπιονίκες αθλητές για τη βελτίωση της απόδοσης ή την εξαπάτηση στον αγώνα («ντόπινγκ») έχει κάνει τα μέγιστα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάχρηση στεροειδών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA) ιδρύθηκε το 1999 για να εφαρμόζει με συνέπεια πολιτικές κατά του ντόπινγκ σε αθλητικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι μη συμμορφούμενοι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις όπως ακύρωση εκδήλωσης, απώλεια χρηματοδότησης από τον WADA ή μη επιλεξιμότητα για τη φιλοξενία εκδηλώσεων.114
Δοκιμές φαρμάκων και συμπληρώματα διατροφής

Οι αθλητές που λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής χωρίς ιατρική συνταγή μπορεί να πιστεύουν ότι τέτοια προϊόντα είναι ασφαλή. Ωστόσο, τα συμπληρώματα διατροφής δεν υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις προέγκρισης και δοκιμές ποιότητας με τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από την FDA.120 Για παράδειγμα, ορισμένα συμπληρώματα που διαφημίζονται για την προώθηση της απώλειας βάρους έχει βρεθεί ότι περιέχουν απαγορευμένα διεγερτικά όπως η εφεδρίνη121 ή η κλενβουτερόλη.122 Άλλη έρευνα δείχνει ότι τα συμπληρώματα μερικές φορές περιέχουν προορμόνες ή αναβολικά στεροειδή.123 Σε μια μελέτη που εξέτασε 634 συμπληρώματα διατροφής από 13 διαφορετικές χώρες, το 15% περιελάμβανε κάποιο τύπο προορμόνης που δεν αναγράφεται στην ετικέτα.115 Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι ορισμένες μη επισημασμένες απαγορευμένες ουσίες θα μπορούσαν να είναι ανιχνεύεται με τεστ ναρκωτικών έως και 144 ώρες αργότερα.124

Τα συμπληρώματα διατροφής μερικές φορές περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που δεν αναφέρονται στις ετικέτες τους.115,124 Ο FDA σημειώνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί εάν ένα προϊόν πληροί οποιοδήποτε από αυτά τα κριτήρια:

προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι εναλλακτικά σε φάρμακα εγκεκριμένα από την FDA ή ότι έχουν αποτελέσματα παρόμοια με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα
προϊόντα που ισχυρίζονται ότι αποτελούν νόμιμη εναλλακτική λύση στα αναβολικά στεροειδή
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κυρίως σε ξένη γλώσσα ή αυτά που διατίθενται στο εμπόριο μέσω μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
προϊόντα σεξουαλικής ενίσχυσης που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, όπως εργασία σε λεπτά έως ώρες ή μακροχρόνια αποτελέσματα όπως 24 ώρες έως 72 ώρες
προϊόντα που παρέχουν προειδοποιήσεις σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμές φαρμάκων βελτίωσης της απόδοσης125
Σύμφωνα με τους κώδικες της WADA, οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία βρεθεί στα δείγματά τους, ανεξάρτητα από το εάν η κατάποση ήταν σκόπιμη ή ακούσια. Ωστόσο, οι κυρώσεις μπορούν να μειωθούν ή να αποφευχθούν εάν ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία καταπώθηκε από κανένα σημαντικό σφάλμα ή αμέλειά του/της, ή σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο αθλητής δεν σκόπευε να βελτιώσει την απόδοση.126

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.